Student

Domy Studenckie

UWAGA!

Osoby zainteresowane miejscem w Domu Studenta w roku akademickim 2022/2023
proszone są o złożenie elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia.

Przypominamy, że podstawowy termin rejestrowania wniosków przez system elektroniczny mija 15 czerwca 2022 r.!

Wnioski o miejsce/pokój w Domu Studenta na nowy rok akademicki 2022/2023 (data od 01.10.2022 do 30.06.2023)
wypełniamy tylko elektronicznie (bez drukowania wniosku) po zalogowaniu się do swojego konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Przypominamy, że w myśl Regulaminu świadczeń dla studentów wysokość dochodu w rodzinie student zgłasza na zasadzie oświadczenia (nie są wymagane zaświadczenia o dochodzie).

Ważność przydziału wygasa w przypadku nie zgłoszenia się w ciągu 3 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
Studenci, którzy zalegają z opłatami za miejsca w akademiku za mijający rok akademicki nie będą zakwaterowani do momentu uregulowania zaległych płatności;
Kwaterowani będą studenci znajdujący się na listach przydziału miejsc ze statusem „przyznano”.
Pozostali studenci (wnioski o akademik ze statusem „oczekujący” oraz „nowy” – brak wniesionych przedpłat) mogą ubiegać się o zakwaterowanie tylko w miarę wolnych miejsc.

Po zakwaterowaniu w akademiku i wpisaniu w system elektroniczny meldunku, wygenerowane zostaną na Państwa indywidualnym koncie wymagane opłaty wraz z żądanym terminem uregulowania płatności:

 • kaucja zwrotna w wysokości 200,- zł na poczet ewentualnych szkód (kaucja zwrócona będzie przy wykwaterowaniu);
 • comiesięczne opłaty, przy czym pierwsza rata (za październik) będzie zmniejszona o wniesioną wcześniej przedpłatę.

Uwaga! Opłaty na poczet zakwaterowania w akademiku (przedpłata, kaucja, opłata comiesięczna) wnosimy wyłącznie na przypisany w systemie każdemu studentowi indywidualny rachunek bankowy (zakończony numerem albumu), to znaczy na indywidualne konto bankowe wygenerowane w systemie Wirtualna Uczelnia: www.dziekanat.uniwersytetradom.pl (Twoje dane finansowe -> Dane finansowe -> Nr subkonta).

 W tytule przelewu proszę koniecznie podawać numer i nazwę Domu Studenta, np. „DS-1 Wcześniak”,  „DS-3 Bliźniak”.

Uwaga! Kierownicy DS-ów nie będą przyjmowali od studentów wpłat gotówkowych.


UWAGA dotycząca zakwaterowania w Domach Studenta dla studentów przyjętych na I rok studiów 2022/2023

Studenci, którzy będą przyjmowani na pierwszy rok studiów będą składać elektroniczne wnioski o miejsce w Domu Studenta po uzyskaniu dostępu do systemu Wirtualna Uczelnia.

Studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca w Domu Studenta informujemy, że wnioski na rok akademicki 2022/2023 należy wypełniać elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia (po zalogowaniu do systemu wybrać zakładkę Student -> Akademik -> Dodaj wniosek).

O wynikach przydziału będzie informował status wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia – przyznano.

Jeżeli zabraknie wolnych miejsc w wybranym przez Pana/Panią akademiku, wnioski mogą zostać przekwalifikowane na inny Dom Studenta, o czym poinformujemy mailowo.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej UTH Rad. www.uniwersytetradom.pl w zakładce Student -> Domy studenckie.

UWAGA!

Studenci, którzy są w tej chwili na ostatnim semestrze studiów pierwszego i drugiego stopnia, a chcą w kolejnym roku akademickim 2022/2023 kontynuować naukę i zamieszkanie w akademiku UTH Rad. – proszeni są o złożenie wniosku (tylko w formie mailowej na adres sprawystudenckie@uthrad.pl pobierz plik pdf) do dnia 15 czerwca 2022r. 

W/w studenci będą składać wnioski w formie elektronicznej po pozytywnie zakończonej rekrutacji na kolejny etap studiów po uzyskaniu dostępu do WU.

Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach – studenci, którzy we wstępnym przydziale zakwalifikowani zostaną do otrzymania miejsca w DS-ach na przyszły rok akademicki – obowiązani będą wpłacić zadatek 94,- zł na poczet opłaty za październik w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Miejsca studentów, którzy nie dokonają terminowo wpłaty zadatku będą traktowane jako wolne.

 

Zakwaterowania w akademiku w okresie wakacji lipiec – wrzesień 2022

Studenci, którzy chcą skorzystać z zakwaterowania w okresie wakacyjnym lipiec- wrzesień 2022 , proszeni są o przesłanie wniosków drogą mailową na adres : sprawystudenckie@uthrad.pl w terminie najpóźniej do 31 maja 2021r. [Wniosek – pobierz]

UWAGA!

Osoby, które nie są studentami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (absolwenci, studenci innych uczelni i inni) – składają do Działu Spraw Studenckich wniosek w formie mailowej na adres sprawystudenckie@uthrad.pl w terminie najpóźniej do 31 maja 2022  [Wniosek – pobierz]

UWAGA!

Brak wolnych miejsc w Domach studenckich!

W pierwszej kolejności kwaterowani są studenci ze statusem przyznano. Studenci oczekujący na miejsce w akademiku będą kwaterowani w miarę pojawiających się wolnych miejsc . 

Informacja o terminie kwaterowania w Domach Studenta UTH Rad. na rok akademicki 2021/22 

Informujemy, że studenci, którym przyznane zostały miejsca w Domach Studenta – mogą

kwaterować się w przyznanym akademiku  w dniach:

30.09.2021 (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00

01.10.2021 (piątek) w godzinach od 8:00-15:00

03.10.2021 (niedziela) w godzinach od 10:00-18:00 

Ważność przydziału wygasa w przypadku nie zgłoszenia się w ciągu 3 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

Studenci, którzy zalegają z opłatami za miejsca w akademiku za mijający rok akademicki nie będą zakwaterowani do momentu uregulowania zaległych płatności;

Kwaterowani będą studenci znajdujący się na listach przydziału miejsc ze statusem „przyznano”.

Pozostali studenci (wnioski o akademik ze statusem „oczekujący” oraz „nowy” – brak wniesionych przedpłat) mogą ubiegać się o zakwaterowanie tylko w miarę wolnych miejsc.

Po zakwaterowaniu w akademiku i wpisaniu w system elektroniczny meldunku, wygenerowane zostaną na Państwa indywidualnym koncie wymagane opłaty wraz z żądanym terminem uregulowania płatności:

 • kaucja zwrotna w wysokości 200,- zł na poczet ewentualnych szkód (kaucja zwrócona będzie przy wykwaterowaniu);
 • comiesięczne opłaty, przy czym pierwsza rata (za październik) będzie zmniejszona o wniesioną wcześniej przedpłatę.

Uwaga! Opłaty na poczet zakwaterowania w akademiku (przedpłata, kaucja, opłata comiesięczna) wnosimy wyłącznie na przypisany w systemie każdemu studentowi indywidualny rachunek bankowy (zakończony numerem albumu), to znaczy na indywidualne konto bankowe wygenerowane w systemie Wirtualna Uczelnia: www.dziekanat.uniwersytetradom.pl (Twoje dane finansowe -> Dane finansowe -> Nr subkonta).

 W tytule przelewu proszę koniecznie podawać numer i nazwę Domu Studenta, np. „DS-1 Wcześniak”,  „DS-3 Bliźniak”.

Uwaga! Kierownicy DS-ów nie będą przyjmowali od studentów wpłat gotówkowych.

UWAGA!

Studenci, którzy będą przyjmowani na pierwszy rok studiów będą składać elektroniczne wnioski o miejsce w Domu Studenta po uzyskaniu dostępu do systemu Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!

Zakwaterowania w akademiku w okresie wakacji lipiec – wrzesień 2021

Prosimy o nie składanie wniosków na wakacje w systemie WU!

Osoby, które chcą skorzystać z zakwaterowania w okresie wakacyjnym lipiec- wrzesień 2021 (wyłącznie osoby obecnie zamieszkujące w Domach studenckich. Nowe osoby ze względu na COVID-19 nie będą kwaterowane), proszone są o przesłanie wniosków drogą mailową na adres : sprawystudenckie@uthrad.pl w terminie najpóźniej do 10 czerwca 2021r. pobierz pdf

UWAGA!

Informacja dla studentów, którzy chcą skorzystać z pojedynczych noclegów

 1. Należy złożyć wniosek o akademik w Wirtualnej Uczelni (o ile wniosek na rok akademicki 2020/21 nie był złożony wcześniej).
 2. Przed przyjazdem należy przesłać e-mail do Kierownika DS3 na adres: d.piatek@uthrad.pl  zawierający:
 • Imię i nazwisko,
 • nr albumu,
 • termin zakwaterowania – od …… do …….,
 • rodzaj zakwaterowania: pokój samodzielny/miejsce w pokoju.

Opłata za zakwaterowanie wynosi:

 • miejsce w pokoju dwuosobowym: 70,00 zł/doba *)
 • pokój samodzielny: 90,00 zł *)

Opłata może być wniesiona gotówką lub kartą płatniczą na Recepcji DS3.

*) zgodnie z zarządzeniem Rektora nr R-24/2019 w sprawie cennika opłat za zakwaterowanie w domach Studenta UTH Radom

 

UWAGA!

Osoby zainteresowane miejscem w Domu Studenta w roku akademickim 2021/2022
proszone są o złożenie elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia.

Przypominamy, że podstawowy termin rejestrowania wniosków przez system elektroniczny mija 31 maja 2021 r.!

Wnioski o miejsce/pokój w Domu Studenta na nowy rok akademicki 2021/2022 (data od 30.09.2021 do 30.06.2022)
wypełniamy tylko elektronicznie (bez drukowania wniosku) po zalogowaniu się do swojego konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Przypominamy, że w myśl Regulaminu świadczeń dla studentów wysokość dochodu w rodzinie student zgłasza na zasadzie oświadczenia (nie są wymagane zaświadczenia o dochodzie).

Ważność przydziału wygasa w przypadku nie zgłoszenia się w ciągu 3 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
Studenci, którzy zalegają z opłatami za miejsca w akademiku za mijający rok akademicki nie będą zakwaterowani do momentu uregulowania zaległych płatności;
Kwaterowani będą studenci znajdujący się na listach przydziału miejsc ze statusem „przyznano”.
Pozostali studenci (wnioski o akademik ze statusem „oczekujący” oraz „nowy” – brak wniesionych przedpłat) mogą ubiegać się o zakwaterowanie tylko w miarę wolnych miejsc.

Po zakwaterowaniu w akademiku i wpisaniu w system elektroniczny meldunku, wygenerowane zostaną na Państwa indywidualnym koncie wymagane opłaty wraz z żądanym terminem uregulowania płatności:

 • kaucja zwrotna w wysokości 200,- zł na poczet ewentualnych szkód (kaucja zwrócona będzie przy wykwaterowaniu);
 • comiesięczne opłaty, przy czym pierwsza rata (za październik) będzie zmniejszona o wniesioną wcześniej przedpłatę.

Uwaga! Opłaty na poczet zakwaterowania w akademiku (przedpłata, kaucja, opłata comiesięczna) wnosimy wyłącznie na przypisany w systemie każdemu studentowi indywidualny rachunek bankowy (zakończony numerem albumu), to znaczy na indywidualne konto bankowe wygenerowane w systemie Wirtualna Uczelnia: www.dziekanat.uniwersytetradom.pl (Twoje dane finansowe -> Dane finansowe -> Nr subkonta).

 W tytule przelewu proszę koniecznie podawać numer i nazwę Domu Studenta, np. „DS-1 Wcześniak”,  „DS-3 Bliźniak”.

Uwaga! Kierownicy DS-ów nie będą przyjmowali od studentów wpłat gotówkowych.


UWAGA dotycząca zakwaterowania w Domach Studenta dla studentów przyjętych na I rok studiów 2021/2022

Studenci, którzy będą przyjmowani na pierwszy rok studiów będą składać elektroniczne wnioski o miejsce w Domu Studenta po uzyskaniu dostępu do systemu Wirtualna Uczelnia.

Studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca w Domu Studenta informujemy, że wnioski na rok akademicki 2021/2022 należy wypełniać elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia (po zalogowaniu do systemu wybrać zakładkę Student -> Akademik -> Dodaj wniosek).

O wynikach przydziału będzie informował status wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia – przyznano.

Jeżeli zabraknie wolnych miejsc w wybranym przez Pana/Panią akademiku, wnioski mogą zostać przekwalifikowane na inny Dom Studenta, o czym poinformujemy mailowo.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej UTH Rad. www.uniwersytetradom.pl w zakładce Student -> Domy studenckie.

UWAGA!

Studenci, którzy są w tej chwili na ostatnim semestrze studiów pierwszego i drugiego stopnia, a chcą w kolejnym roku akademickim 2021/2022 kontynuować naukę i zamieszkanie w akademiku UTH Rad. – proszeni są o złożenie wniosku (tylko w formie mailowej na adres sprawystudenckie@uthrad.pl pobierz plik pdf) do dnia 31 maja 2021r. 

W/w studenci będą składać wnioski w formie elektronicznej po pozytywnie zakończonej rekrutacji na kolejny etap studiów po uzyskaniu dostępu do WU.

Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach – studenci, którzy we wstępnym przydziale zakwalifikowani zostaną do otrzymania miejsca w DS-ach na przyszły rok akademicki – obowiązani będą wpłacić zadatek 94,- zł na poczet opłaty za październik w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Miejsca studentów, którzy nie dokonają terminowo wpłaty zadatku będą traktowane jako wolne.

Zakwaterowania w akademiku w okresie wakacji lipiec – wrzesień 2021

Osoby, które chcą skorzystać z zakwaterowania w okresie wakacyjnym lipiec- wrzesień 2021 (wyłącznie osoby obecnie zamieszkujące w Domach studenckich. Nowe osoby ze względu na COVID-19 nie będą kwaterowane), proszone są o przesłanie wniosków drogą mailową na adres : sprawystudenckie@uthrad.pl w terminie najpóźniej do 31 maja 2021r. pobierz pdf

UWAGA!

Osoby, które nie są studentami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i z tego powodu nie mogą złożyć elektronicznego wniosku o miejsce w akademiku (absolwenci, studenci innych uczelni i inni) – składają do Działu Spraw Studenckich wniosek w formie mailowej na adres sprawystudenckie@uthrad.pl

Wnioski mogą składać tylko osoby obecnie mieszkające w akademikach. Termin składania wniosków mija 30.06.2021 r.

Wniosek dla osób nie będących studentami UTH Rad. oraz studentów ostatniego semestru studiów – POBIERZ

 

Dom Studenta nr 1 "Wcześniak"

Posiada 141 pokoi w tym 4 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • pełne umeblowanie pokoju
  (biurko, łóżko, szafa, krzesło),
 • aneks kuchenny
  (szafki kuchenne, zlew, lodówka),
 • łazienka z WC i prysznicem,
 • dostęp do Internetu oraz telewizji.

Ponadto do dyspozycji studentów pozostają:
pralnia, siłownia, sala fitness, ping-pong, bilard.

Dom Studencki nr 2
"Walet"

Posiada 143 pokoje.

 • pełne umeblowanie pokoju
  (biurko, łóżko, szafa, krzesło),
 • aneks kuchenny
  (szafki kuchenne, zlew, lodówka),
 • łazienka z WC i prysznicem,
 • dostęp do Internetu oraz telewizji.

Ponadto do dyspozycji studentów pozostają:
pralnia, siłownia i bilard.

Dom Studencki nr 3
"Bliźniak"

Posiada 133 pokoje 2-osobowe.

 • pełne umeblowanie pokoju
  (biurko, łóżko, szafa, krzesło),
 • aneks kuchenny (szafki kuchenne, zlew, lodówka),
 • łazienka z WC i prysznicem,
 • dostęp do Internetu oraz telewizji.

Ponadto do dyspozycji studentów pozostają:
pralnia, siłownia, sala klubowa.

Kontakt

ul. Akademicka 1
tel. +48 48 361 7242

ul. Akademicka 3
tel. +48 48 361 7247

ul. Akademicka 5
tel. +48 48 361 7250

Dział Spraw Studenckich UTH Rad​

ul. Malczewskiego 29 pok. nr 28 i 29 (budynek Rektoratu)

mgr Elżbieta Jędruszczak

Kierownik
tel. +48 48 361 7039
e-mail: jedruszczak@uthrad.pl

mgr inż. Anna Chrzan

tel. +48 48 361 7038
e-mail: a.chrzan@uthrad.pl

mgr inż. Monika Siwiec

tel. +48 48 361 7387
e-mail: m.siwiec@uthrad.pl

mgr Iwona Mędrzycka-Pietrzyk

tel. +48 48 361 7036
e-mail: i.medrzycka@uthrad.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close