Student

Organizacje studenckie

Akademicki Związek Sportowy

Klub Uczelniany AZS UTH Radom

Chór
Akademicki

 

IFMSA- Poland
Oddział Radom

Stowarzyszenie Studentów Medycyny

Podstawa Prawna

Podstawę prawną działalności uczelnianych organizacji stanowi ZARZĄDZENIE R-12/2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad tworzenia i funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Uczelniane organizacje studenckie oraz organizacje doktorantów, w szczególności koła naukowe, zespoły artystyczne i sportowe itp. podlegają obowiązkowi rejestracji. Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr jest Rektor.

Zasady przedstawione w Zarządzeniu R-12/2019 nie dotyczą organizacji działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.).

Sprawy administracyjne związane z prowadzeniem rejestru uczelnianych organizacji realizuje Dział Spraw Studenckich.

Organizacja studentów/doktorantów może działać przy jednym wydziale, pod patronatem kilku wydziałów lub mieć charakter organizacji ogólnouczelnianej.

Na wniosek studentów dziekan, a w przypadku organizacji zrzeszających studentów (doktorantów) kilku wydziałów – dziekani tych wydziałów w porozumieniu powołują spośród nauczycieli akademickich UTH Radom opiekuna organizacji.

Opiekuna organizacji ogólnouczelnianej powołuje Rektor.

Podstawowe regulacje, wzory obowiązujących wniosków, dotyczących zakładania, rejestrowania i następnie sprawozdawczości organizacji / kół naukowych zawiera Zarządzenie R-12/2019:

  • Załącznik nr 2 do zarządzenia: Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej / doktorantów POBIERZ
  • Załącznik nr 3 do zarządzenia: Regulamin POBIERZ
  • Załącznik nr 4 do zarządzenia: Sprawozdanie z działalności uczelnianej organizacji studenckiej / doktorantów  POBIERZ

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close